Gdzie jesteśmy: Strona głównaOfertyBadania i analizy

Badania i analizy

Oferujemy Państwu szeroki zakres analiz dla potrzeb prac badawczych, wdrożeń, doradztwa. i ekspertyz:

Laboratorium Metrologiczne badania włókien, nitek, tekstyliów i wyrobów medycznych.

Działalność Laboratorium obejmuje badanie cech użytkowych i fizyko-mechanicznych wyrobów włókienniczych i medycznych według norm europejskich EN, międzynarodowych ISO i norm polskich PN.

zobacz pełną ofertę Laboratorium Metrologicznego…

Laboratorium Mikrobiologiczne - unikalne w skali kraju świadczy usługi w zakresie oceny aktywności mikrobiologicznej włókien i tekstyliów (przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej).

zobacz pełną ofertę Laboratorium Mikrobiologicznego…

Laboratorium Ochrony Środowiska – usługi badawcze pomiarowe i analityczne z dziedziny ochrony środowiska, w szczególności monitoringu emisji zanieczyszczeń

zobacz pełną ofertę Laboratorium Ochrony Środowiska…

Laboratorium Jakości Papieru – badania surowców, półproduktów, wytworów i przetworów papierowych. Zakres akredytacji Laboratorium obejmuje około 70 oznaczeń.

zobacz pełną ofertę Laboratorium Jakości Papieru…

Laboratorium Biodegradacji -  prowadzi badania oceny podatności polimerów naturalnych i syntetycznych na rozkład biologiczny w środowisku: wodnym, kompostowym i glebowym w oparciu o normy międzynarodowe i europejskie.

zobacz pełną ofertę Laboratorium Biodegradacji...

Laboratorium Fizykochemiczne – usługi w zakresie chemii i fizykochemii polimerów. Przedmiot badań stanowią nowe polimery i polimery modyfikowane. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą. Większa część metod badawczych objęta jest systemem GLP (Good Laboratory Practice)

zobacz pełną ofertę Laboratorium Fizykochemicznego...

Zespół Włókien Specjalnych – prowadzi badania w zakresie oceny właściwości termicznych polimerów i włókien

zobacz pełną ofertę Zespołu Włókien Specjalnych...

W ramach Zespołu Włókien Specjalnych działa Pracownia Mikroskopii Elektronowej wyposażona w mikroskop skaningowy FEI QUANTA 200 pozwalający na obserwację preparatów w trzech modach.

zobacz pełną ofertę Pracowni Mikroskopii Elektronowej...

Pracownia Akarologiczna – jako jedyna w Polsce zajmuje się oceną właściwości przeciwroztoczowych włókien i wyrobów tekstylnych zgodnie z normą francuską NF G39-011 "Tekstylia i materiały polimerowe o właściwościach antyroztoczowych. Charakterystyka i test aktywności antyroztoczowej".

zobacz pełną ofertę Pracowni Akarologicznej...

Zespół Formowania Włókien Syntetycznych – prowadzi badania w zakresie oceny przydatności polimerów do formowania włókien techniką stopową (temperatura mięknienia, topnienia, wskaźnik płynięcia, filtracyjność).

zobacz pełną ofertę Zespołu Formowania Włókien Syntetycznych...

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 37708 (Ogółem: 2867483)

facebook