Gdzie jesteśmy: Strona głównaStrona głównaAktualnościFORESIGHT

FORESIGHT

                                                                        

 

PROJEKT FORESIGHT

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA WŁÓKIENNICTWA. SZANSA DLA POLSKI”

Projekt Nr WND –POIG .01.01.01.-00-005/09-00

Projekt foresight realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007- 2013 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”

Działanie 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”

               Poddziałanie 1.1.1 „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight”

 

CEL PROJEKTU

 

Bezpośrednim celem projektu jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia i przygotowania strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego do 2030 roku

Weryfikacja i rozbudowa strategicznego programu badawczego dla rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii włókienniczych

Przygotowanie rekomendacji w zakresie opracowania nowych standardów kwalifikacji oraz programów edukacyjnych dla kadr nowoczesnego przemysłu włókienniczego.

 

Biuro projektu:

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź
tel. 42 638 03 00
fax. 426376214
biurofs3@ibwch.lodz.pl

 

Koordynator projektu – dr hab. inż. Danuta  Ciechańska, prof. IBWCh
Sekretarz projektu-  mgr inż. Maria Wiśniewska-Wrona

www.ibwch.lodz.pl;  email ibwch@ibwch.lodz.pl

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2014-09-05) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 3297 (Ogółem: 2867501)

facebook