Gdzie jesteśmy: Strona głównaStrona głównaAktualności

Aktualności

         

W dniu 20 lipca gościliśmy studentów z Uniwersytetu Technologii Przemysłowej i Wzornictwa w Sankt Petersburgu i Politechniki Łódzkiej . Grupę studentów po Instytucie oprowadzał pan dr inż. Konrad Sulak. Studenci mogli poznać na czym polega praca w naszym Instytucie oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

                                                                      IBWCh

                                                                             ***

Serdecznie zapraszamy na warsztat Projektowanie biznesu metodologią I-Corps, który odbędzie się w naszym Instytucie 8 maja 2018 r. w godz. 9.30-16.00. Rejestracja oraz szczegółówy wydarzenia dostępne tutaj.

***

 

***

Z głębokim żalem żegnamy dr inż. Mirosława Kopę zmarłego w dn. 12. marca 2018 r. pracownika Instytutu w latach 1963-1990, Kierownika Zakładu Włókien Celulozowych do roku 1975, Z-cę Dyrektora ds. naukowo- badawczych w latach 1975-1986.

Dr Kopa był bardzo szanowanym kolegą oraz pracownikiem o dużym dorobku naukowym, który przyczynił się do rozwoju naszego Instytutu.

Dr inż. Mirosław Kopa był żołnierzem Armii Krajowej (ps. „Miron”) w stopniu majora. Był ostatnim żyjącym partyzantem oddziału „Grom-Maj” w strukturach 25 pp AK Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej. W latach powojennych prowadził działalność publicystyczną upamiętniającą historię Inspektoratu Piotrkowskiego AK. Za swoje zasługi dla ojczyzny został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim oraz Kawalerskim OOP.

***

 

***

Wystawa Tropem Włókiennika Przyszłości odbyła się w Urzędzie Miasta Łodzi, 13 grudnia 2017r. W wydarzeniu brały udział łódzkie instytuty badawcze, w tym IBWCh, Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie Włókienników Polskich, a także szkoły zawodowe. Wystawa była skierowana głównie do władz miast, a jej celem była promocja włókiennictwa jako innowacyjnej i ciągle rozwijającej się dziedziny badawczej. Przez swoje bogactwo i różnorodność wystawa przedstawiła odbiorcom różne oblicza włókiennictwa, a także jego obecność w rozmaitych dziedzinach życia. 

 

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Konrad Sulak, inicjatorka wystawy - radna p. Anna Lucińska, dyrektor IBWCh dr Radosław Dziuba, mgr inz. Monika Szkopiecka, mgr inż. Sylwia Jagodzińska.

***

 

5 grudnia 2017 roku, w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego. Gospodarka cyrkularna a wykorzystanie polimerów. W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników z 15 różnych instytucji badawczych i ośrodków akademickich. Konferencja była podzielona na 4 sesje tematyczne, które dotyczyły wyrobów biodegradowalnych, polimerów, zastosowań włókien i materiałów włóknistych, a także aspektów ekonomicznych działalności przemysłu włókienniczego. Konferencja rozpoczęła się uroczystym przemówieniem Dyrektora dr Radosława Dziuby. Podczas sesji plenarnej wystąpiła prof. Zofia Wysokińska – Główny Ekspert ds. eksportu w Ministerstwie Rozwoju, podkreślając w swoim wystąpieniu znaczenie przemysłu włókienniczego w gospodarce kraju, a także Dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, prof. Katarzyna Grabowska, która odniosła się do konieczności edukacji wyższej i średniej przyszłych inżynierów i specjalistów w obszarze włókiennictwa. Ponadto w sesji otwierającej konferencję zabrał głos długoletni pracownik IBWCh, prof. Dariusz Wawro, pełniący funkcję zastępcy Przewodniczącej Rady Naukowej IBWCh a także Dyrektor Instytut Włókiennictwa, dr inż. Tomasz Czajkowski oraz Dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego dr inż. Bogusław Woźniak. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że dyskusje i tematy podejmowane podczas konferencji będą kontynuowane i zachęcą do podejmowania działań, a także wspólnych, interdyscyplinarnych projektów.

 

***

Serdecznie zapraszamy na wystawę Tropem Włókiennika Przyszłości, promującą innowacyjne włókiennictwo, która odbędzie się 13 grudnia 2017r. w Urzędzie Miasta Łodzi przed Duża Salą Obrad Rady Miejskiej. Uroczyste otwarcie wystawty odbędzie się o godz. 10.00. Wydarzenie ma na celu promocję przemysłu włókienniczego wśród władz oraz mieszakańców Łodzi. Podczas wystawy zaprezentuje się Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz inne instytucje i stowarzyszenia powiązane z szeroko rozumianym włókiennictwem. 

***

Informujemy, iż termin zgłoszeń na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego został przedłużony do 19 listopada. Więcej informacji tutaj.

***

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki Łódź 2017.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2017 ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas Kongresu zostaną omówione możliwości, wyzwania i problemy stojące przed biomiastami i biowioskami – lokalnymi społeczności działające w duchu zrównoważonego rozwoju, dlatego też hasło przewodnie tegorocznego spotkania to „Biospołeczność w sercu biogospodarki Unii Europejskiej”. Uczestnicy Kongresu zapoznają się i przedyskutują powiązania między istniejącymi europejskimi i narodowymi instrumentami, służącymi rozwojowi biospołeczności.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2017 odbędzie się w dniach 20-21 listopada w Łodzi, a jego głównym organizatorem jest Województwo Łódzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi blisko 500 czołowych ekspertów wywodzących się z samorządów, organów ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i rolników. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbędzie się w hotelu Vienna House Andel’s Łódź, ul. Ogrodowa 17.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej: www.bioeconomy.lodzkie.pl   

***

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych
Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w Łodzi

***

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego - Gospodarka cyrkularna a wykorzystanie polimerów. Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2017 r.

Więcej szczegółów: http://www.ibwch.lodz.pl/pl229,konferencja.html

***

SKŁAD RADY NAUKOWEJ IBWCH – 2017/2021 (lista)

***

Zaproszenie do składania zgłoszeń na za-ca Dyrektora ds. naukowych IBWCh  

***

W dniu 7. sierpnia 2017 r. w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych odbyły się wybory do Rady Naukowej. Przebieg głosowania oraz końcowe wyniki znajdują się w załączonym Protokole.

***

 1 stycznia ruszył Projekt Europejski KaRma - 6,8 mln euro dla 16 partnerów z 9 krajów  Pierwsze spotkanie odbyło się w San Sebastian. Partnerem polskim Projektu jest IBWCh, który reprezentowany był przez dr Ewę Wesołowską i prof. Krystynę Wrześniewską -Tosik. Omówiono plan na pierwsze półrocze 2017roku.

https://www.innovationplace.eu/news/KaRMA2020-project-has-started!

 

 

***

***

 

 Podziękowania za wsparcie merytoryczne i aktywny udział w Forum Tekstylnym w III edycji Targów Tekstylnych Fast Textile.

***

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki już za nami. Nasz Instytut był partnerem merytorycznym tego wydarzenia, które odbyło się w wyjątkowym miejscu w “EC1 Łódź – Miasto Kultury”. Nasze stoisko odwiedził Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.
W kooperacji z Centrum POLINTEGRA, Stowarzyszeniem EPNOE (Francja), Cereales Vallee (Francja) oraz Bioeconomy Cluster (Niemcy) prowadziliśmy sesję dotyczącą biotechnologii: biopolimery w regionach. 

 
 
 

***

Zapraszamy do udziału w Europejskim Kongresie Biogospodarki (IV European Bioeconomy Congress) organizowanym w Łodzi w dn. 6-7 października br. Rejestracja i szczegóły dot. Kongresu znajdują się na stronie internetowej podanej poniżej. Podczas Kongresu zapraszamy również do odwiedzenia Saloniku Polska Chemia pt. Między nami jest (Bio) Chemia organizowanego pod patronatem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
http://bioeconomy.lodzkie.pl/miejsce/

W ramach Tygodnia BioGospodarki (BIOWEEK) zorganizowany będzie w  dn. 5 października br.  Workshop "From Science to Business " Circular BioEconomy  as a source of raw materials of the future. Chęć udziału w Workshopie należy zgłaszać do dn. 30.09.2016 na adres: centrumpolintegra@ibwch.lodz.pl 

Program Kongresu

Workshop_05.10.16

 

***

W środę 15 czerwca br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyły się
9. Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016, poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

Kolejnym sukcesem Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich jest złoto zdobyte za tworzywo kompozytowe o obniżonej palności.  Wyjątkowe wyróżnienie Lider Innowacji w kategorii Kobieta-Wynalazca, 2016 zdobyła również  Pani dr Krystyna Wrześniewska-Tosik, prof. IBWCh.

 

Więcej na ten temat w serwisie informacyjnym województwa łódzkiego:

http://www.lodzkie.pl/component/k2/%C5%82%C3%B3dzkie-ma-pomys%C5%82-na-innowacje-medale-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-i-naukowc%C3%B3w-z-regionu?highlight=WyJpbnRhcmciXQ==#prettyPhoto

http://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/medale-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-i-naukowc%C3%B3w-z-%C5%82%C3%B3dzkiego?highlight=WyJpbnRhcmciXQ==

 

 

♠ ♠ ♠

Zaproszenie

 

w imieniu Dyrekcji Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

w Łodzi, dr hab. inż. Danuty Ciechańskiej, prof. IBWCh serdecznie zapraszamy na Seminarium pt:

" Screening of toxicity of nano metal oxides for biomedical applications"

Pana Dr. V. Rajendran - Director of Research and Development, Centre for Nano Science and Technology, Tiruchengode India.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 23.05.2016 roku w sali konferencyjnej IBWCh o godz. 11:00

 

***

 

 

***

 

Protokół 

Komisji Wyborczej Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi z wyborów do Rady Naukowej przeprowadzonych w dniu 11.03 2016 r.

czytaj pełny protokół

...........

 

Z okazji Nowego Roku chcemy życzyć Państwu samych sukcesów zawodowych, a także zadowolenia i satysfakcji z podjętych wyzwań.

 

***
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji pt.: "WŁÓKIENNICTWO - NOWE ROZDANIA", która odbyła się w dn. 11 marca 2015 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi. Organizatorami Konferencji było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Stowarzyszenie Włókienników Polskich. 

 

Celem Konferencji była prezentacja innowacyjnego potencjału rozwojowego przemysłu włókienniczego, wymiana poglądów na temat uwarunkowań i perspektyw rozwoju sektora włókienniczego w Polsce oraz promocja sektora jako atrakcyjnego miejsca pracy i rozwoju zawodowego w regionie łódzkim.

 

Na Konferencji, dr hab. inż. Danuta Ciechańska, Dyrektor IBWCh i Koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowego POLINTEGRA przedstawiła zagdanienia związane z Ponadreginalną i międzysektorową współpracą naukowo-przemysłową w ramach nowoutworzonego Centrum POLINTEGRA, a dr hab. inż. Dariusz Wawro, prof. IBWCh wygłosił referat pt.: "Surowce polimerowe dla innowacyjnego włókiennictwa".

 

♠ ♠ ♠

W plebiscycie czytelników "Przeglądu Technicznego" Pani Dyrektor dr hab inż. Danuta Ciechańska otrzymała tytuł Srebrnego Inżyniera 2014 w kategorii Nauka. 

 


 

 

♠ ♠ ♠

 

IBWCh po raz kolejny brał udział w promocji Instytutu w II Edycji Międzynarodowych Targów Mody PTAK EXPO, która odbyła się w dniach 18-20 lutego 2015 roku.

 


♠ ♠ ♠

Ministerstwo Środowiska informuje o trwającym do 27 lutego naborze do 6. edycji GreenEvo

Już niewiele czasu pozostało na zgłoszenia polskich ekotechnologii do projektu GreenEvo. Poszukiwane są m.in. rozwiązania wspierające gospodarkę odpadami, służące walce ze zmianami klimatu czy ekologicznemu wytwarzaniu energii.

Jakich rozwiązań poszukuje GreenEvo?

W konkursie nagradzane są polskie innowacyjne technologie, które pomagają chronić środowisko. Firmy chcące wziąć udział w projekcie mogą zgłaszać swoje rozwiązania w ośmiu kategoriach: odnawialne źródła energii, przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego, systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym, technologie sprzyjające ochronie klimatu, technologie wspierające gospodarkę odpadami, technologie wodno-ściekowe, technologie niskoemisyjnego transportu, rozwiązania wspierające oszczędność energii.

Więcej informacji o naborze do 6. edycji GreenEvo, w tym regulamin i formularz naboru, dostępne są na stronie programu: www.greenevo.gov.pl

O GreenEvo

To innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany dla polskich firm działających w obszarze zielonych technologii. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i zapewnienie wsparcia dla transferu ich technologii za granicę.

Na laureatów GreenEvo czekają liczne korzyści, m.in. uczestnictwo w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami polskiego rządu, bezpłatne szkolenia ze sprzedaży, ochrony własności intelektualnej oraz dostępnych ścieżek finansowania, produkcja indywidualnych filmów promocyjnych o każdej z technologii czy stałe wsparcie ze strony ekspertów projektu GreenEvo.

Do tej pory, w ramach projektu, zostały wyróżnione 62 polskie przedsiębiorstwa. Zawarły one 244 transakcje za granicą oraz 1273 w Polsce.

♠ ♠ ♠

W dniu 17.12.2014  w telewizji regionalnej TVP3 w programie "Strefa biznesu" został wyemitowany reportaż o trzech laureatach statuetki Lidera Nowoczesnych Technologii 2014. Jednych z nich jest nasz Instytut. Zapraszamy do obejrzenia. 

http://lodz.tvp.pl/18104447/17122014

♠ ♠ ♠

 

4.11.2014 Informacja o wyborze Dyrektora IBWCh

RADA NAUKOWA INSTYTUTU BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH informuje, że Komisja Konkursowa  po przeprowadzeniu w dniach 22.09.2014 (I etap) i 28.10.2014 (II etap) postępowania konkursowego podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Gospodarki kandydatury dr hab. inż. Danuty Ciechańskiej na stanowisko Dyrektora Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) z siedzibą w Łodzi.

 

♠ ♠ ♠

 

27 października w siedzibie firmy doradczej PwC w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy, na mocy której powstało Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe (Bio) - Polimery - Materiały - Technologie dla Gospodarki – POLINTEGRA.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki prof. Jacek Guliński oraz przedstawiciele instytutów badawczych i firm tworzących Centrum.

Inicjatorami powstania Centrum POLINTEGRA są: dr hab inż Danuta Ciechańska - Dyrektor Instyttu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, dr hab inż Regina Jeziórska, prof. IChP - Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I.Mościckiego w Warszawie oraz dr Andrzej Krueger - Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźle.

Centrum zrzesza 62 instytucji (33 jednostki naukowe i 29 firm), których celem jest rozwój i komercjalizacja nowoczesnych technologii polimerowych w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, tekstylnym, papierniczym, medycynie i biotechnologii. 

http://www.pwc.pl/pl/wydarzenia/2014/2014-10-28-umowa-powolujaca-centrum-polintegra-podpisana-w-siedzibie-pwc.jhtml

 

♠ ♠ ♠

 

Instytut po raz kolejny brał udział w VII edycji Europejskiego forum Gospodarczego organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Tematy poruszane na Forum dotyczyły aktualnej sytuacji gospodarczej z ukierunkowaniem na potencjał regionów. Dyskucje tyczyły się również wokół wyselekcjonowanych branż m.in. innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody, IT/BPO, medycyny, farmacji, kosmetyków, innowacyjnego rolnictwa i przetwórtswa rolno-spożywczego oraz zaawansowanych materiałów budowlanych.

 
 
 

♠ ♠ ♠

 

W dniu 15.10.2014r. o godzinie 8.00 w Instytucie odbędzie się seminarium szkoleniowe firmy TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O. dotyczące analizatorów wielkości cząstek i potencjału zeta, które poprowadzi Pan Bartosz Białasik

♠ ♠ ♠

W dniach 24-26 września odbyła się w Łodzi  XX Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego (PTChit) pt. „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych był współorganizatorem konferencji, a głównym sponsorem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Honorowy Patronat nad Konferencją objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska oraz Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska.
W trakcie trzydniowego, cyklicznego spotkania zaprezentowano 15 referatów w ramach trzech sesji:
• Polimerowo - Biotechnologicznej
• Medycznej
• Medyczno - Polimerowej
oraz 20 posterów w ramach sesji posterowej.
Celem XX Konferencji była prezentacja aktualnie prowadzonych badań z zakresu modyfikacji, wytwarzania oraz zastosowania chityny i jej pochodnych, a w szczególności badania właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych tych polimerów.  Zostały również omówione krajowe kierunki badań w zakresie chityny i jej pochodnych oraz dokonano wymiany informacji w przedmiotowej dziedzinie z uwzględnieniem prowadzonych prac naukowych.

 Zapraszamy na fotorelację do  galerii.

 

♠ ♠ ♠

 

W dniach 15-19 września w Hotelu Andel's w Łodzi odbył się III Międzynarodowy Kongres Bioekonomii. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pod honorowymi patronatami: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dyskusje toczyły się wokół zielonej infrastruktury, srebrnej gospodarki, hałasu jako zagrożenia cywilizacyjnego. Instytut był gospodarzem panelu dyskusyjnego dotyczącego możliwości finansowania działań wpływających na rozwój biogospodarki. W ramach tygodnia bioekonomii IBWCh przeprowadził również warsztaty naukowe dla najlepszych uczniów z ostatniej klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum z Tomaszowa Mazowieckiego. 

 

        

♠ ♠ ♠

 

10 września br. w  TVP3 w Strefie Biznesu został wyemitowany program dotyczący badań i rozwoju w wielkich koncernach. Pojawił się również materiał o Instytucie, w którym Dyrektor Instytutu dr hab.inż. Danuta Ciechańska zaprezentowała nową inicjatywę Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe POLINTEGRA

http://www.tvp.pl/lodz/gospodarka/strefa-biznesu/wideo/10092014/16786348

 ♠ ♠ ♠

 

29 sierpnia 2014 roku w Rzgowie pod Łodzią Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych brał udział w uroczystym otwarciu Ptak Fashion City. Instytut był jednym z 3500 wystawców z całej Polski. Wśród zaproszonych gości byli: Kenzo Takada- światowej sławy projektant i twórca marki Kenzo, Patrizia Gucci – przedstawicielka florenckiego domu mody, Anna Fendi – córka założycieli marki Fendi, Daniel Olbrychski - aktor oraz Prezydent Lech Wałęsa, który przewodniczył Forum Gospodarczemu. Na fotorelacje z Międzynarodowych Targów Mody - Ptak Expo 2014 zapraszamy do naszej galerii.

                                              Przejdź do Galerii [tutaj]

 ♠ ♠ ♠

 

1.08.2014 Ogłoszenie o konkursie  na stanowisko Dyrektora IBWCh

RADA NAUKOWA INSTYTUTU BIOPOLIMEROW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH z siedzibą w Łodzi na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1412)  ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Biopolimerow i Włókien Chemicznych (IBWCh)

  • Treść ogłoszenia [ tutaj ]

 

 

 


BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2014-06-10) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-07-25) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 26533 (Ogółem: 2921620)

facebook