Gdzie jesteśmy: Strona głównaO instytucie

O instytucie

 

Z dniem 01.07.2007. nastąpiło połączenie Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Instytutu Celulozowo-Papierniczego (poprzez włączenie ICP do IBWCh), na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 5.06.2007 (Dz. U. z dn. 25.06.2007, Nr 110, poz. 762).

Przedmiotem działania Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych po konsolidacji jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce w zakresie przetwarzania, modyfikacji i zastosowania biopolimerów, technik i  technologii wytwarzania, przetwarzania i zastosowania włókien chemicznych i innych materiałów polimerowych oraz produktów pokrewnych, a także technik i technologii związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i oceną jakościową wyrobów przemysłu celulozowo-papierniczego i branż pokrewnych.

Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa Instytutu, mająca charakter interdyscyplinarny  i transdycyplinarny, obejmuje następujące dziedziny:

  • biopolimery- modyfikacja i przetwórstwo
  • funkcjonalne polimery termoplastyczne,
  • biodegradowalne polimery i wyroby z surowców odnawialnych,
  • biotechnologia przemysłowa  (bioprocesy w modyfikacji i przetwórstwie polimerów i włókien, biosynteza nano-biomateriałów polimerowych)
  • biomateriały dla medycyny, rolnictwa, techniki
  • nanotechnologie (nanowłókna, nanopowłoki polimerowe, nanododatki do włókien)
  • przetwórstwo polimerów syntetycznych na włókna, folie, nano- i mikro- formy włókniste, włókniny i inne,
  • technologie papiernicze (wytwarzanie materiałów filtracyjnych, izolacyjnych, specjalnych z surowców włóknistych).
  • nowe  źródła surowcowe dla produkcji mas papierniczych
  • ochrona środowiska

Badania aplikacyjne prowadzone w Instytucie ukierunkowane są przede wszystkim na zastosowanie i wdrożenie wyników badań naukowych i prac  badawczo-rozwojowych  w: medycynie, rolnictwie, technice, włókiennictwie, przetwórstwie tworzyw sztucznych, materiałach filtracyjnych i opakowaniowych, przemyśle celulozowo-papierniczym.

 

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 29574 (Ogółem: 2921624)

facebook