Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Kategorie

Osiągnięcia i nagrody

Istotne wdrożenia

Jednym z głównych zadań IBWCh jest wykorzystanie wyników prac naukowo-badawczych i rozwojowych w praktyce. Wyróżnić należy dwie grupy osiągnięć praktycznych:

 • wdrożenie technologii w kraju i zagranicą w oparciu o własne osiągnięcia naukowo-badawcze,

 • wdrożenie technologii w ramach projektów celowych


Wdrożenia w latach 2000 - 2017

 • uruchomienie produkcji medycznego preparatu chitozanowego „Chito-Seal” – firma amerykańska

 • uruchomienie produkcji głośników z membranami z bakteryjnej celulozy – firma krajowa

 • uruchomienie produkcji przędzy bawełnopodobnej bezwrzecionowej z ciągłych włókien polipropylenowych – firma krajowa

 • uruchomienie produkcji bioaktywnego jedwabiu polipropylenowego – firma krajowa

 • uruchomienie produkcji hydrofilowej włókniny poliamidowej metodą rozdmuchu stopionego polimeru oraz filtrujących półmasek ochronnych – firma krajowa

 • uruchomienie produkcji przemysłowej preparatu do ochrony roślin ozdobnych Biochikol 020PC – firma krajowa

 • uruchomienie produkcji włókninowych wyrobów przeciwalergicznych – firma krajowa

 • uruchomienie produkcji włókien kapilarnych – firma kanadyjska

 • uruchomienie produkcji przeciwmikrobowych włóknin formowanych techniką pneumotermiczną do zastosowań technicznych i medycznych - firma krajowa (CENARO)

 • uruchomienie produkcji włókien poliolefinowych z odpadów PP/PE – firma zagraniczna działająca na terenie Polski

 • uruchomienie produkcji papierów do celów archiwalnych (produkcja przemysłowa - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie)

 • uruchomienie produkcji papierów do celów archiwalnych (produkcja rękodzielnicza – papier czerpany, w IBWCh)

 

Dorobek Naukowy

2017    2016     2015     2014     2013    2012    2011     
2010     2009    2008     2007     2006    2005    2004    2003     2002     2001   
2000     1999    1998     1997     1996    1995

 

Nagrody i wyróżnienia

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych każdego roku otrzymuje wyróżenienia i nagrody podczas targów, konkursów czy wystaw. Poniżej spis nagród przyznanych przez ostatnie dwa lata.

2018

Złoty medal , na Międzynarodowych Targach Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii w Bankoku. IPITEX, za wynalazek „Tworzywa polimerowe modyfikowane mączką keratynową o obniżonej palności” K. Wrześniewska-Tosik , T. Mik , M. Pałczyńska, D. Dębiec, R. Dziuba, J. Ryszkowska,  2-6 luty, 2018, Bangkok , Tajlandia

 

Nagroda specjalna i złoty medal od Filipińskiego Stowarzyszenia Wynalazców

 na Międzynarodowych Targach Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii w Bankoku. IPITEX, za wynalazek „Tworzywa polimerowe modyfikowane mączką keratynową o obniżonej palności” K. Wrześniewska-Tosik , T. Mik , M. Pałczyńska, D. Dębiec, R. Dziuba, J. Ryszkowska,  2-6 luty, 2018, Bangkok , Tajlandia

 

Złoty medal ze specjalnym wyróżnieniem Jury, na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018, za wynalazek „Hydrofobowe włókniny na bazie piór otrzymane techniką spun-bonded”, K. Wrześniewska-Tosik , T. Mik , M. Pałczyńska, D. Dębiec, K. Sulak , 07- 08 marca, 2018, Walencja , Hiszpania

 

Nagroda specjalna i złoty medal od delegacji z Rosji (Joint Stock Company Design & Research Institute for Information Technology, Signaling and Telecommunication on Railway Transport JSC NIIAS) za wynalazek „Hydrofobowe włókniny na bazie piór otrzymane techniką spun-bonded”, K. Wrześniewska-Tosik , T. Mik , M. Pałczyńska, D. Dębiec, K. Sulak , 07- 08 marca, 2018, Walencja , Hiszpania

 

Złoty medal na  Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018, za wynalazek „Tworzywa polimerowe modyfikowane mączką keratynową o obniżonej palności” K. Wrześniewska-Tosik , T. Mik , M. Pałczyńska, D. Dębiec, R. Dziuba, J. Ryszkowska,  20-21 czerwiec, 2018, Katowice, Polska

 

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazek  " Sposób wytwarzania kompozytowej włókniny " dla Krystyny Wrześniewskiej-Tosik, Tomasza Mika, Michaliny Pałczyńskiej, Dariusza Dębca, Konrada Sulaka. czerwiec 2018, Katowice

 

Nagroda specjalna i złoty medal dla Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych od "World Invention Intellectual Property Associations"  za działalność wynalazczą na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017,  20-21 czerwiec, 2018, Katowice, Polska

 

Dyplom „Ambasador Polskiej Wynalazczości” dla Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych za wynalazek  " Sposób wytwarzania kompozytowej włókniny " dla Krystyny Wrześniewskiej-Tosik, Tomasza Mika, Michaliny Pałczyńskiej, Dariusza Dębca, Konrada Sulaka. 20 czerwiec 2018 Katowice

 

Złoty medal na  Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2018 za wynalazek „Tworzywa polimerowe modyfikowane mączką keratynową o obniżonej palności”  dla Krystyny Wrześniewskiej-Tosik, Tomasza Mika, Michaliny Pałczyńskiej, Dariusza Dębca ,Radosława Dziuby, Joanny Ryszkowskiej ,07-09 grudnia 2018, Kaohsiung, Tajwan

 

Nagroda specjalna od Międzynarodowego Towarzystwa Innowacji i Zaawansowanych Umiejętności iCAN-TORONTO, CANADA na  Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2018 07-09 grudnia 2018, Kaohsiung, Tajwan

 

2017

 

Nagroda indywidualna INOVA WOMEN OF THE YEAR 2017 dla Krystyny Wrześniejwskiej-Tosik przyznany na 42. Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA CROATIA, Osijek 2017

Nagroda specjalna International Invention Innovation Competition in Canada iCAN TORONTO, CANADA za "Tworzywa polimerowe modyfikowane mączką keratynową o obniżonej palności" na 42. Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA CROATIA, Osijek 2017

Złoty medal za "Tworzywa polimerowe modyfikowane mączką keratynową o obniżonej palności" na Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA CROATIA, Osijek 2017

Projekt KaRMA2020, w którym jesteśmy partnerem został nagrodzony w trakcie konferencji „2017-EU PROCESS INDUSTRY CONFERENCE: A LOOK TO THE FUTURE” zorganizowanej przez Public-Private Partnership SPIRE. Przyznano trzy nagrody, jedną z nich otrzymał Projekt KaRMA2020 w sesji „Waloryzacja różnych źródeł energii / Adaptowalne procesy wykorzystujące surowce alternatywne" w kategorii „Najbardziej inspirująca prezentacja projektu”. To wyróżnienie stanowi niewątpliwy sukces projektu KaRMa2020 i jest symbolem pozytywnych rezultatów, które zostaną wygenerowane podczas realizacji projektu

Złoty medal z wyróżnieniem, za projekt pod nazwą „Sposób wytwarzania kompozytowej włókniny metodą spun-bonded” na 116 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine, Paryż 2017

Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii w Bangkoku IPITEX, za wynalazek „Tworzywo kompozytowe o obniżonej palności” K. Wrześniewska-Tosik, T. Mik, J. Tomaszewska, S. Zajchowski, J. Mirowski, M. Pałczyńska, 2-6 luty, 2017, Bangkok, Tajlandia

Nagroda specjalna: INNOPA Innovation  Award  na Międzynarodowych Targach Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii w Bangkoku IPITEX, za wynalazek „Tworzywo kompozytowe o obniżonej palności” K. Wrześniewska-Tosik, T. Mik, J. Tomaszewska, S. Zajchowski, J. Mirowski, M. Pałczyńska, 2-6 luty, 2017, Bangkok , Tajlandia

 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl