Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Rozwiń listę kategorii ikona

Organy Instytutu i ich kompetencje

Organami Instytutu są Dyrektor oraz Rada Naukowa.

Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności ustala plany działalności Instytutu, realizuje politykę kadrową, zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności, odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu, współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki naukowej Instytutu, reprezentuje Instytut, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw przynależących do zakresu działania Rady Naukowej.

1. dr Radosław Dziuba, Dyrektor

2. mgr inż. Małgorzata Zwolińska, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych 

3. mgr Szymon Kazanek, Główny Księgowy

4. dr hab. inż. Magdalena Kucharska, prof. IBWCh,  Sekretarz Naukowy

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej badawczo-technicznej. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

Skład Rady Naukowej IBWCh - 2017/2021

 1. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. PŁ - Przewodnicząca RN

 2. dr hab. Dariusz Wawro, prof. IBWCh - Z-ca Przewodniczącej RN

 3. dr inż. Katarzyna Dziedziczak - Sekretarz RN

 4. dr hab. Zbigniew Matyjas, prof.nadzw. UŁ

 5. dr hab. Dorota Burzyńska, prof.nadzw. UŁ

 6. dr Małgorzata Jabłońska

 7. dr Agnieszka Boruń

 8. dr hab. Krzysztof Lewandowski

 9. dr inż. Tomasz Czajkowski

 10. mgr inż. Piotr Kwapisz

 11. dr hab. inż. Magdalena Kucharska, prof. IBWCh

 12. dr hab. Krystyna Wrześniewska-Tosik, prof. IBWCh

 13. dr inż. Ewa Kopania

 14. dr inż. Konrad Sulak

 15. dr Ewa Wesołowska

 16. mgr inż. Michał Janiga

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl