Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Rozwiń listę kategorii ikona

NCBiR

Aktualne projekty IBWCh finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


1. Tytuł projektu: "Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór "

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie koncepcji metod zagospodarowania odpadów piór z ubojni drobiu pożądanych z punktu widzenia ekonomii i skutków społecznych. W ramach projektu przewidziano opracowanie i wytworzenie  w wyniku prac koncepcyjnych i badań przemysłowych wytycznych do wdrożenia produkcji dwóch grup ekologicznych włóknin

z dodatkiem włókien keratynowych  w postaci piór: typu A - do okrywania pryzm śniegu i typu B – do okrywania zasiewów mieszanki trawiasto - bobowatej na terenach trudnych, np. stokach narciarskich, nasypach kolejowych.

 

Konkurs: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 - Projekty Aplikacyjne


2. Tytuł projektu: "Opracowanie innowacyjnej biodegradowalnej otoczki dla nasion soi opartej na biopolimerach z surowców odnawialnych dla zwięszonej tolerancji roślin na niekorzystne warunki środowiskowe."

Cele projektu:

The project aim is to solve the problem of low use of organic seeds in the EU (only 5%) in organic farming of the remaining 95% of seeds from to changing soil conditions, low temperuature, relative humidity during swoing compared to seeds of conventional farming assisted with chemical plant protection

 

Konkurs: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych  "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG/Konkurs III


3. Tytuł: Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia pęcherza moczowego

Cel projektu:

Celem projektu jest konstrukcja sztucznej wstawki ''skafold'' odprowadzającej mocz na zewnątrz organizmu po zabiegu usunięcia pęcherza moczowego z powodu nowotworu niereskekcyjnego.

Konkurs: Program Strategiczny „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED


4. Tytuł: Development of tailor-made PHB composites for technical application

Cel projektu:

Pierwszym celem projektu jest poprawa właściwości mechanicznych czystego polimeru PHB, jeszcze na etapie jego pozyskiwania dzięki zastosowaniu nowatorskiego sposobu oczyszczania PHB, bez stosowania rozpuszczalników organicznych, do poziomu, który wpływa na jego strukturę krystaliczną, a tym samym również na jego właściwości mechaniczne. Drugim celem projektu jest obniżenie kosztów produkcji opracowanych kompozytów PHB do poziomu standardowych materiałów polimerowych takich jak poliolefiny (PE, PP) lub ABS, a tym samym zapewnienia rentowności ich produkcji i zdobycia odpowiedniej pozycji rynkowej. Cel ten zostanie osiągnięty przez zastosowanie do produkcji kompozytu PHB materiałów odpadowych.

Konkurs: Program Międzynarodowy ERA-IB2 (Industrial Biotechnology)


5. Tytuł: ''Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe''

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zaprojektowanie, wykonania oraz wdrożenia zestawu opatrunków przeznaczonych do zabezpieczenia urazów powstałych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych a także żołnierzy podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Kluczem do osiągniecia celu głównego, jakim jest poprawienie bezpieczeństwa osób, jest umożliwienie zastosowania opracowanego zestawu opatrunkowego, poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian ustawodawczych. W ramach projektu zostaną one wypracowane i zaproponowane, uwzględniając zarówno warunki prawne, proceduralne, jak i aspekty społeczne, a także technologiczne, wynikające z wybranej i opracowanej technologii.

Konkurs: Projekty rozwojowe: Obronność i Bezpieczeństwo

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl