Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
Rozwiń listę kategorii ikona

Badania produktów papierniczych

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Anita Świętonowska

tel./fax.: 42 636 88 23, tel.: 42 638 03 50

e-mail: a.swietonowska@ibwch.lodz.pl

 

Konsultacje z ekspertem: dr inż. Elżbieta Baranek, e-mail: elzbieta.baranek@ibwch.lodz.pl

Laboratorium wykonuje usługi w zakresie badania półproduktów, wytworów i przetworów papierowych, opakowań transportowych z tworzyw papierowych (m.in. dla potrzeb certyfikacji na znak "UN" i "B"), ekspertyz i analiz rozjemczych. Laboratorium prowadzi także szkolenia w zakresie metod badań pudeł z tektury falistej oraz materiałów stosowanych do ich produkcji, metod badań papierów i tektur przeznaczonych do drukowania i inne z zakresu przemysłu celulozowo-papierniczego. Więcej szczegółów dotyczących szkoleń tutaj. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji Nr AB 065 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) od 1996 roku.Badania akredytowane

 • badania chemiczne odpadów w przemyśle celulozowo-papierniczym, mas włóknistych, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych 

 • badania mechaniczne mas włóknistych, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, opakowań

 • badanie właściwości fizycznych mas włóknistych, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych

 

W szczególności badania:

Papierów i tektur, mas włóknistych i środków pomocniczych

 • właściwości fizykochemicznych i fizykomechanicznych oraz skład surowcowy i/lub chemiczny, zgodnie z normami PN, EN, ISO, TAPPI, SCAN, itp.

 • śladowe zawartości pierwiastków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 • właściwości optyczne - barwa, białość, nieprzezroczystość itp.

 • migracja pierwiastków na zgodność z normą PN-EN 71 cz. 3 (bezpieczeństwo zabawek)

 • papiery archiwalne i na dokumenty na zgodność z normami PN-EN ISO 9706 i PN-ISO 11108

 • ekspertyzy dla sądów i policji

Materiałów opakowaniowych i opakowań

 • do kontaktu z żywnością wg normy PN-P-50430:1998 i wg wymagań BfR XXXVI lub RESAP(2001)2

 • na zgodność z dyrektywą 94/62/EC i ustawą RP z 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

 • tektury faliste, "plastry miodu", stopki papierowe do palet na zgodność z wymaganiami IKEA (Laboratorium posiada notyfikację IKEA)

 • pudełka i okładki z tektury przeznaczone do przechowywania dokumentów na zgodność z normą ISO 16245

 • opakowania transportowe z zawartością wg wymagań na znak "UN"

 • opakowania transportowe z zawartością - badania wytrzymałościowe (piętrzenie, nacisk, spadki, uderzenia poziome, wibracje, itp.)

 

 

Aparatura badawcza:

 • specjalistyczna aparatura pomiarowa: grubościomierze, zrywarki, aparaty do przepukleń, itp.

 • specjalistyczna aparatura do badania właściwości drukowych

 • specjalistyczne urządzenia do badania wytrzymałości opakowań transportowych

 • nowoczesne przyrządy do badań wytrzymałościowych i właściwości optycznych

 • spektrofotometr absorpcji atomowej do oznaczania śladowych zawartości pierwiastków

 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl