Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Kategorie

Laboratoria Badawcze

Laboratoria Badawcze w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych:

Laboratorium Biodegradacji
Laboratorium Metrologiczne
Laboratorium Mikrobiologiczne
Laboratrium Jakości Papieru
Laboratorium Ochrony Środowiska i Fizykochemii

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl