Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Rozwiń listę kategorii ikona

Horyzont 2020

Aktualnie realizowane projekty IBWCh finansowane z programu Horyzont 2020.


1. Tytuł: „Przemysłowa waloryzacja odpadów z piór w celu otrzymania zrównoważonych materiałów keratynowych”

Akronim: KaRMA2020

Streszczenie projektu:

Wykorzystywanie odpadów z przemysłu drobiarskiego w postaci piór w celu opracowania innowacyjnych produktów końcowych, konkurencyjnych do produktów ropopochodnych. Produktami końcowymi będą:

- Nawozy w których keratyna jest źródłem azotu
- Opakowania do żywności z polimerów syntetycznych z dodatkiem piór
- Powłoki techniczne do tekstyliów: oddychające i ognioodporne
- Termoutwardzalne kompozyty do zastosowań w budownictwie i transporcie.

Typ grantu: IA - Innovation action

Budżet grantu: 6 679 744,39 EURO


 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl