Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Kategorie

Certyfikacja

Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych
Kierownik Zakładu: dr inż. Ewa Kopania
tel.: 42 638 03 65, 42 638 03 67
e-mail: certyfikacja@ibwch.lodz.pl, e.kopania@ibwch.lodz.pl

 

Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych to jednostka certyfikująca wyroby branży papierniczej. Od 1999 roku Zakład posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Aktualny certyfikat nr AC 062 jest ważny do października 2022 roku.

Zakres Akredytacji

Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych prowadzi certyfikację w zakresie akredytacji jak i poza zakresem.

 

CERTYFIKACJA W ZAKRESIE akredytacji AC 062:

Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych

Program Certyfikacji PC-1/UN

Certyfikacja zgodności papieru, tektury i ich przetworów z normami

Program Certyfikacji PC-2/OZ

 

CERTYFIKACJA POZA ZAKRESEM akredytacji:

Ocena zgodności wyrobów, procesów i usług z wymaganiami dokumentów normatywnych

Program certyfikacji PC-3/WP

Ocena przydatności do biodegradacji i kompostowania

Program Certyfikacji PC-4/B-K

 

Zakład zatrudnia jedną osobę pełniącą funkcję kierownika oraz dwóch specjalistów ds. certyfikacji.

Działalność Zakładu Cerytfikacji Wyrobów Papierowych nadzoruje Rada Zarządzająca, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich stron zainteresowanych procesem certyfikacji wyrobów, a mianowicie: producentów, klientów i jednostek badawczych.

Ponadto działalność certyfikacyjną wspiera merytorycznie Komitet Techniczny, który w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwośći dotyczących oceny wydaje orzeczenie. W skład Komitetu Technicznego wchodzą przedstawiciele wszystkich stron zainteresowanych procesem certyfikacji wyrobów, a mianowicie: producentów, klientów i jednostek badawczych.

Zakład jest jednostką bezstronną i niezależną, zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatami.

Polityka Jakości
Polityka Bezstronności
Deklaracja Kierownictwa
 

Certyfikacja - dokumenty do pobrania:

Formularz - wniosek o certyfikację

Formularz - wniosek o certyfikację na UN
Informacja o importerze
Informacja o zakładzie produkcyjnym
Formularz - protokół kom. pobr. próbek
Formularz - protokół kom. pobr. próbek na UN
Skargi i odwołania
- procedura

Wykaz wydawanych certyfikatów
Wykaz uznanych laboratoriów

 

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl