Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Kategorie

Certyfikacja

Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych
Kierownik Zakładu: dr inż. Ewa Kopania
tel.: 42 638 03 65, 42 638 03 67
e-mail: certyfikacja@ibwch.lodz.pl, e.kopania@ibwch.lodz.pl

 

Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych to jednostka certyfikująca wyroby branży papierniczej. Od 1999 roku Zakład posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Aktualny certyfikat nr AC 062 jest ważny do października 2022 roku.

Zakład zatrudnia jedną osobę pełniącą funkcję kierownika oraz dwóch specjalistów ds. certyfikacji.

Działalność Zakładu Cerytfikacji Wyrobów Papierowych nadzoruje Rada Zarządzająca, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich stron zainteresowanych procesem certyfikacji wyrobów, a mianowicie: producentów, klientów i jednostek badawczych.

Zakład jest jednostką bezstronną i niezależną, zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatami.

 

 

Wydajemy certyfikaty:

 

Dokumenty do pobrania:

Polityka Jakości
Polityka Bezstronności
Deklaracja Kierownictwa
Zakres Akredytacji
Wykaz wydawanych certyfikatów
Wykaz uznanych laboratoriów

Certyfikacja - dokumenty do pobrania:

Formularz - wniosek o certyfikację
Informacja o importerze
Informacja o zakładzie produkcyjnym
Formularz - protokół kom. pobr. próbek
Formularz - protokół kom. pobr. próbek na UN
Program Certyfikacji PC-1-UN
Program Certyfikacji PC-2-OZ
Formularz - wniosek o certyfikację na UN
Skargi i odwołania

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl