Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
Rozwiń listę kategorii ikona

Badania akredytowane

Akredytacje POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

 

Akredytacja nr AB 388

Dziedziny badań

 • badania chemiczne, analityka chemiczna (C)

 • badania mechaniczne (J)

 • badania mikrobiologiczne (K)

 • badania właściwości fizycznych (N)

 

Obiekty badań

 • odpady w przemyśle celulozowo-papierniczym

 • masy włókniste, papier, tektura, materiały opakowaniowe, opakowania

 • wyroby z tworzyw sztucznych i gumy

 • tekstylia i skóra, tkaniny, przędza, odzież oraz wyroby finalne

 

Laboratoria posiadające akredytację AB 388

 

Pełny zakres akredytacji tutaj.


Akredytacja nr AB 065

Dziedziny badań

 • badania chemiczne, analityka chemiczna (C)

 • badania mechaniczne (J)

 • badania właściwości fizycznych (N)

 

Obiekty badań

 • odpady w przemyśle celulozowo-papierniczym

 • masy włókniste, papier, tektura, materiały opakowaniowe, opakowania

 

Laboratorium posiadające akredytację AB 065

 

Pełny zakres akredytacji tutaj.


Akredytacja nr AB 551

Dziedziny badań

 • badania chemiczne, analityka chemiczna (C)

 • badania właściowośći fizycznych (N)

 • pobieranie próbek, laboratoria akredydowane do pobierania próbek (P)

Obiekty badań

 • próbki środowiskowe, powietrze, woda, odpady, osady i ścieki

 • wyroby inne

 • papier, tektura, materiały opakowaniowe

 

Laboratorium posiadające akredytację AB 551

 

Pełny zakres akredytacji tutaj.


Akredytacja nr AC 062

Program certyfikacji

 • certyfikacja zgodności wyrobów kod ICS: 55.040; 55.080; 55.160; 85.060; 85.080

 • certyfikacja na znaki zgodności kod ICS: 85.060, 85.080

 

Jednostka certyfikująca wyroby zgodnie z AC062

 

Certyfikat akredytacji tutaj.

 

Akredytacja w zakresie OBRONOŚCI i BEZPIECZEŃSWA                                               

 

Akredytacja nr 56/MON/2018

 

Dziedziny badań

 • badania mikrobiologiczne oddziaływania grzybów pleśniowych

 

Obiekty badań

 • wybrane wyroby z grup 10, 12, 14 i 17

 

Laboratoria posiadające akredytację nr 56/MON/2018

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl