Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en

Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Jednostka naukowa o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym, w obszarach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, celuloza i papier oraz ochrona środowiska.

Kontakt


Adres:

  • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
  • ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27
  • 90-570, Łódź
  • tel. +42 6380300, +42 6376510

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych

mgr inż. Małgorzata Zwolińska

Tel. : +42 637 67 44

E-mail: m.zwolinska@ibwch.lodz.pl

Dyrektor IBWCh

dr Radosław Dziuba

Tel. : +42 637 67 44

E-mail: r.dziuba@ibwch.lodz.pl

Sekretarz Naukowy

dr hab. inż. Magdalena Kucharska, prof. IBWCh

Tel. : +42 638 03 47

E-mail: sekretarz_naukowy@ibwch.lodz.pl

Główny Księgowy

mgr Szymon Kazanek

Tel. : +42 637 67 44

E-mail: s.kazanek@ibwch.lodz.pl

Sekretariat Dyrektora

mgr Marta Markowska

Tel. : +42 638 03 02

Fax. : +42 637 62 14

E-mail: sekretariat@ibwch.lodz.pl

Kierownik Działu Administracyjnego

mgr Maciej Jończyk

Tel. : +42 638 03 07

E-mail: m.jonczyk@ibwch.lodz.pl

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl